Адрес:

Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Карта-GPS

Телефони:

0889 91 93 23 - vivacom - Viber
02 945 61 62 - vivacom

Уеб контакт:

www.daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
Skype: daricclima

Термопомпи

Tермопомпи за отопление и охлаждане, eфективност и комфорт през всички сезони

Термопомпите са най-ефективният източник на топлина, който едновременно замества котела и климатика. Тази техническа новост, става все по-популярна и с всеки ден измества другите източници за отопление.

Термопомпите, попадат в групата на възобновяемите енергийни източници.

Принципът на работа на всички термопомпи, е като на елементарна хладилна машина, работеща за преместване на топлина от едно място на друго.
Термопомпи, това е агрегът, който се състои се от два топлообменни апарата, компресор и хладилен агент. Когато термопомпите работят в режим на „отопление", агрегатът използва топлината, съдържаща се в почвата, водата или въздуха. Хладилният агент в термопомпите поглъща топлината и се изпарява. Компресорът засмуква парите, носещи топлинната от външният източник, и ги изпраща към вторият вътрешен топлообменник, наречен „кондензатор", а той е свързан с отоплителната инсталация на сградата. Постъпилата вече топлинна енергия в кондензатора на термопомпите, се пренася към топлоносител вода, която циркулира в отоплителната инсталация на сградата. За да отдадът термопомпите топлината, вътре в помещението се използват радиатори, конвектори, лири или подово лъчисто отопление. При режим „охлаждане", термопомпите сменят посоката на хладилният агент, и процесът се извършва в обратна посока.
Основни фактори за добро отопление и охлаждане при термопомпите:
Това е високият COP (Coefficient Of Performance), коефициент на трансформация при термопомпите. В режим на отопление - означава отношението на придобита към вложената енергия (най-често електрическа). Този коефициент при термопомпите се отнася само, когато e в режим на отопление, и варира от 3 ÷ 5. Което означава, че за 1kW вложена електроенергия, ние ще получим от 3 ÷ 5kW топлинна мощност, отделена от термопомпата.
Термопомпи Daikin, една твърде добре позната марка с изключително високо качество. Предлагат се на пазара различни модели и цени. Термопомпите Daikin, биват два модела ниско температурна и високо  температурна.
Ниско температурните термопомпи на Daikin са подходящи за подово водно отопление, охлаждане и за битова гореща вода.
Високотмпературните термопомпи са подходящи за свързване директно към отоплителна инсталация изградена от радиатори. Термопомпите служат за отопление, охлаждане и битова гореща вода.
И двата модела термопомпи на  Daikin, прекрасно изместват старият котел на твърдо гориво и бързо и лесно се включват, към вече изградената отоплителна инсталация.
Мощността при термопомпите на Daikin се балансира според изискванията, като ефективността се управлява с интелигентни контролни устройства, от които се постига високата енергийна ефективност на термопомпите.

Термопомпа Daikin Altherma HT монофазна ERRQ016AVC/EKHBRD016ACV1

Удобство, топлина и комфорт с монофазните термопомпи на Daikin ALTERMA НТ.

Ценаот 18726,00 на 17789,00 лв.
Термопомпа Daikin Altherma HT монофазна ERRQ011AVC/EKHBRD011ACV1

Изберете монофазната термопомпа Daikin ALTERMA НТ - високотемпературна в режим на отопление за целогодишен конфорт.

Ценаот 15858,00 на 15065,00 лв.
Термопомпа Daikin Altherma HT монофазна ERRQ014AVC/EKHBRD014ACV1

Daikin Altherma НТ Монофазна Термопомпа за целогодишен конфорт състои се от външно тяло и вътрешен хидробокс.

Ценаот 17424,00 на 16553,00 лв.
Термопомпа Daikin Altherma HT трифазна ERRQ011AY1/EKHBRD011ACY1

Комфорт с високо качество при термопомпите Daikin Altherma НТ - в режим на отопление. Изберете Daikin Alterma.

Ценаот 17022,00 на 16170,00 лв.
Термопомпа Daikin Altherma HT трифазна ERRQ014AY1/EKHBRD014ACY1

Високо качествени термопомпите Daikin Altherma НТ - те са високотемпературни, трифазни и работят само в режим на отопление.

Ценаот 18516,00 на 17590,00 лв.