Адрес:

Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Карта-GPS 
Работно време:

Телефони:

0889 91 93 23 - vivacom - Viber
02 945 61 62 - vivacom

пон.- пет. | 09:00 - 18:00

Уеб контакт:

www.daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
Skype: daricclima
събота | 09:00 - 18:00

Топлотехнически течности за соларни системи

Какво представляват топлоносителите

Топлоносителят е веществото, което трансферира топлинната енергия и загрява директно или опосредствано предмети, течности, въздушни маси и т. н. В една подгряваща система той е от особена важност. От него зависи до голяма степен ефективното оползотворяване на произведената топлина, ефективността на помпите и цялата инсталация, безопасността й.  
Топлоносителите могат да са течни или газообразни. При избора на конкретно вещество определящи са няколко основни характеристики:
 • удовлетворяващи топлофизични свойства – желателно е коефициентът на топлоотдаване да е висок, а специфичният топлинен капацитет – голям. Ще рече при равни други условия да пренасят максимално количество топлина;
 • парите им да упражняват ниско налягане върху инсталацията;
 • да осигуряват възможност за регулиране на температурта,
 • да са устойчиви и да не се променят при висока температура;
 • да не корозират системата;
 • да са безопасни за хората и средата;
 • циркулацията им да не изисква високи разходи,
 • да са сравнително евтини.
Всяка система има своите изисквания към топлопренасящия агент и те задължително трябва да се отчитат.

Топлоносителят в слънчевите колектори за загряване на топла вода

Това е веществото, което поема слънчевата топлина и в топлообменника я предава на водата за битови нужди и/или отопление. При избора му трябва да се отчетат няколко основни показателя:
 1. Какъв е специфичният му топлинен капацитет – каква е възможността му да акумулира топлина?
 2. Каква е точката му на кипене?
 3. Каква е точката му на възпламеняване – при колко градуса минимум парите му се запалват?
 4. Каква е точката му на замръзване – в кой момент при понижаване на температурата топлоносителят преминава в твърда форма?
 5. Какъв е коефициентът на разширение – с колко се променя обемът на топлопренасящия агент при повишаване на температурата с един градус?
 6. Какъв е вискозитетът му – каква е гъстотата му и съответно способността му да тече (какъв е разходът на енергия на помпата, благодарение на която той циркулира)?
Изборът на топлоносителя зависи не само от характеристиките на системата, но и от климатичните условия и експлоатационния режим, при които тя работи.

Видове топлоносители

1. Въздух
В бита това е най-използваният газообразен топлоносител. Не замръзва, не е опасен за материалите, средата и хората, на практика е безплатен.
Проблемът е, че има изключително ниска плътност, сравнено с водата (над 800 пъти) и четири пъти по-малък специфичен топлинен капацитет от нея. Към това се прибавя ниският му коефициент на топлоотдаване и склонността му лесно да се губи през връзки и уплътнения. Затова въздушни слънчеви колектори се предлагат на пазара, но делът им е незначителен, сравнен с тези, в които се използват топлопреносни течности.
2. Вода
Като топлотехническа течност водата има отлични свойства за топлоакумулиране и добро топлоотдаване. Вискозитетът й е нисък и може да се използва в гравитачни системи, а изпомпването й е лесно. Позволява бърза и ефективна регулация на температурата. Тя не гори, не се взривява, безвредна е, лесно достъпна и евтина.  
Но водата кипи при сравнително ниска температура, а замръзва при висока. Поради разтворения кислород в нея има корозивни свойства. РН-то трябва да се поддържа неутрално, в противен случай при ниско (кисел характер) се ускорява корозията на съоръженията, а при високо (алкален характер) се натрупват отлагания по тръбите и в колектора, а това може да доведе до дефектиране на системата. Задължително е да се следи разширението й и съответното повишаване на налягането в инсталацията.
3. Гликоли (антифризи)
Това са специални съединения, създадени да предотвратяват замръзването на системи, работещи при климатични условия с ниски температури. Най-често се разреждат с вода в съотношение 1:1 или 3:2. Най-разпространени са проприленгликолът и етиленгликолът.
Етиленгликолът е антифризът, който се ползва в колите. Той е токсичен и опасен за хората и природата, разтваря  уплътненията и изолациите. Затова като топлотехническа течност обикновено се използва пропиленгликол. Има по-висок вискозитет и това трябва да се отчете при избора на помпата.
Поради способността му да се изпарява сравнително бързо, не се препоръчва за отворени системи. В затворените се създава налягане, затова се прави периодична профилактика от специалист. След 3 до 5 годишна употреба трябва да се смени. Различните производители влагат в продуктите си различни съставки, така че при доливане използвайте най-добре същия продукт.
4. Въглеводородни масла
Като топлотехнически течности се използват синтетични въглеводороди. Те са почти нетоксични, с тях се работи лесно.
Друг вид масла – топлоносители са парафиновите въглеводороди. Имат по-широк толеранс между температурата на замръзване и на кипене. С токсичен характер са и се използват при топлообменници със затворен контур и двойни стени.
Минералните ароматни масла са високотемпературни и достигат точка на кипене около 250 ˚-300˚ С. Имат ниска температура на замръзване.
Минералните масла се характеризират с по-ниска способност за топлоакумулиране, по-малък коефициент на топлопредаване и висок вискозитет, което означава повече разходи за циркулация.
5. Силикони
Те имат много ниска точка на замръзване и много висока – на кипене. Не предизвикват корозия и са с дълъг живот, но пък са с висок вискозитет. Топлинната им мощност е ниска. Подобно на въздуха, много лесно изтичат през пори в материала на съоръженията.
6. Хладилни агенти
Наричат се още флуиди за промяна на фазите. Използват се най-вече при термопомпи, хладилни съоръжения и климатици. Бързо откликват на слънчевата енергия и са особено подходящи за климат с преобладаващо мъгливо и облачно време. Абсорбирането на топлината се случва в соларния колектор, когато флуидът преминава от течност към газ и се освобождава в топлообменника (кондензатора) при връщането на агента от газообразно в течно състояние.
Хладилните агенти са с ниска точка на кипене. Имат голяма топлинна мощност. Така малка маса хладилен флуид осигурява трансферирането на голямо количество топлинна енергия.
Ако ви е необходима консултация за избор и използване на топлотехническа течност, потърсете ни и ще ви помогнем с удоволствие.