Адрес:

Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Карта-GPS 
Работно време:

Телефони:

0889 91 93 23 - vivacom - Viber
0878 62 37 69 - vivacom
02 945 61 62 - vivacom
пон.- пет. | 09:00 - 18:00

Уеб контакт:

www.daricclima.bg
e-mail: sales@daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
събота | 09:00 - 18:00

Какво е колекторен разпределител и неговата роля в отоплителната инсталация

Колекторите са вторият основен елемент от хидравличната система на подово отопление, те свързват тръбите от подовото отопление към източника на топлина и действат като крайна точка за всяка отоплителна верига. Колекторите отговарят за циркулирацията и температурата на гореща вода подавана от котел или друг източник на топлина, контролират дебитите, ако се използва смесителен блок. Осигуряват равномерна циркулация на гореща вода и независим контрол на зоните по отделните вериги, оптимизират топлинния режим на системата, както подават необходимата температура във всяка стая поотделно, като затоплят различните помещения с различни температури по различно време - всяка зона обикновено се контролира от специфичен за зоната термостат, който е инсталиран в отопляемата зона.
Колекторът може да контролира подовото отопление на до 12 вериги, които могат да имат до 120 метра свързана тръбна мрежа, поддържат последователно и равномерно разпределяне на водата около кръговете на пода с подходяща температура, налягане и дебит. На пазара се предлагат в различни размери и конфигурации с възможност за контрол от 2 до 12 зони, което ги прави подходящи за хидравлични системи в апартаменти или търговски обекти.
Принцип на работа:
Това е тръба с няколко връзки, разположени на нейната повърхност. Отоплителната течност, постъпва във входящия канал и се разпределя по отоплителните кръгове. По същия начин се осъществява връщането на охладената вода към котела. За практическото прилагане на тази схема е необходимо да се монтира колектор за разпределение на входящата и връщащата тръба. Колекторите подобряват циркулацията на охлаждащата течност. При инсталиране на клапани на всмукателния и изходния колектор, можете да регулирате количеството на подаваната гореща вода във всяка верига с което ще намалите разхода на енергия. В случай на повреда по отоплителната инсталация, просто изключвате необходимата верига.
Компоненти на колектора
  • Въздушни отвори и вентили за източване - използват се за отстраняване на въздуха от системата за подово отопление. Дренажните вентили се използват за първоначално пълнене и източване на системата.
  •  Манометри за потока – монтират се  по едно на верига. Настройват се при тест на инсталацията, като се определя правилния дебит и се осигурява желаната топлинна мощност за тази верига. Тези измервателни уреди ни дават и визуална индикация за скоростта на потока през всяка от веригите на пода.
  • Термометър / манометър – за точен контрол.
  • Смесителен блок към колектора е съставен от три части: долната част, горната част и циркулационна помпа. Позволява оптимизирано регулиране на температурата на водата между 20 - 60°С. Със смесителния блок достигате желаните по-ниски температури на водата при подовото отопление от типичните системи за отопление с радиатори при които се изисква по-висока температура на водата за достигане на желания комфорт.
  • Клапани за изолиране и задействане на колектора – ще позволи изолиране на колектора и провеждане на тестове, без да се засягат веригите на първичната подова настилка.
  • Вентилите за пускане в експлоатация контролират водния поток през индивидуалните подови вериги, като позволяват системата да се пълни, източва и изпитва под налягане.
  • Капачките за пускане в експлоатация се отстраняват и заменят с изпълнителни механизми, за да се осигури индивидуално управление на веригата.
  • Задвижващ механизъм – свързва се към пусковите клапани на колектора.
  • Електротермичните задвижващи устройства се свързват към центъра за окабеляване - където зоновия термостат може да контролира, отварянето и затварянето на всяка верига, като позволява на водата да циркулира през системата. 
  • Център за окабеляване - контрол върху електрическата част на системата за подово отопление. Улеснява връзката между колектора и неговите компоненти с източника на топлина и термостата. Обикновено е свързан към задвижките и термостатите, центърът за окабеляване координира работата на отоплителната система.
Как работи?
Колектора се свързва към източника на топлина - котел, топлина-помпа или друга - с отоплителните кръгове на вода подово, регулира температурата на постъпващата вода чрез смесителната група и разпространява тази топла вода през веригите за отопление. Веднъж успешно монтирани и свързвани към тръбопроводите, веригите за подово отопление първоначално се пълнят и продухват с вода.
Смесителен блок
Свързването към източника на топлина се осъществява чрез първичен отоплителен кръг. Топлинният източник доставя вода към колектора чрез смесителния блок на колектора, който е гарант за правилното подаване на предварително зададената температура на водата (това може да бъде между 20 - 60°С). Ако източникът на топлина подава  постоянно необходимата температура на водата към системата без да се достига прегряване, то тогава може да не се използва смесителен блок.
Блокът за смесване регулира температурата на водата с помощта на смесителна клапа, управлявана от задвижващия механизъм и смесва нагрятата вода от първичния отоплителен кръг с по-хладната вода от кръговете на пода, до достигане  на идеалната проектна температура. Тази температура се конфигурира по време на инсталационния процес, за да съответства на проектните изисквания за топлина; което се определя от топлинни загуби, подова конструкция, топлинна мощност и други променливи.
Настройка на дебита
При работа на смесителния агрегат, налягането на потока на нагрятата вода се настройва и поддържа по цялата верига на подовата инсталация. Колекторът може да поддържа до 120 метра дължина на тръбите на кръг, така че преди водата да се подаде към тези тръби, дебитите за отделните вериги се задават чрез измервателните уреди за поток, които отговарят на нуждите на всяка верига. При правилно настройване на дебита, нагрятите зони равномерно ще загряват пространството, дори когато са използвани различни подови покрития.
Разпределяне на нагрятата вода
Затоплената вода, при правилно зададени поток и дебит, се подава от колектора към пода чрез подаващото рамо на колектора и след циркулиране по кръговете на подовата верига, водата отново се връща в колектора чрез връщащото рамо. Връщащият елемент разполага със задвижващи вентили и механизми, които се отварят и затварят, при подаден сигнал от термостата - като по този начин се пуска поток от вода към подовата инсталация, която ще загрее или охлади пода, зависи какви температури сме подали.
Управление на колектора
Колекторът и неговите електрически компоненти се управляват ефективно от Центъра за окабеляване. Това подсилва връзката между задвижките на колектора, циркулаторите и всички зонови вентили с термостат и топлинен източник. Когато термостат изисква топлина в определена отопляема зона, центърът за окабеляване ще подаде напрежение към съответния задвижващ механизъм, той ще отвори клапаните и ще позволи на топлата вода да премине през веригите. В зависимост от това как сме го задали ще подаде топла вода до бойлера за повече топлина, ще отвори всички  зони на колектора и циркулационната помпа на смесителния блок.
Използването на стаен термостат за управление на подовото отоплениеще ни осигури енергийно ефективно отопление с дългосрочни икономии на разходите за отопление.
Най-подходящото място за колектор
Най-доброто място за разполагане на колектора е централно за отоплителните зони; чрез централно монтиране на колектора, дължините на тръбите ще бъдат сведени до минимум, за да се гарантира, че нагрятата вода достига до отопляемото пространство равномерно и ефективно. При по-големи проекти може да са необходими повече от един колектор. При подовото отопление на няколко етажа, препоръчваме да се инсталира на всеки етаж по един колектор.