Адрес:

Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Карта-GPS 
Работно време:

Телефони:

0889 91 93 23 - vivacom - Viber
0878 62 37 69 - vivacom
02 945 61 62 - vivacom
пон.- пет. | 09:00 - 18:00

Уеб контакт:

www.daricclima.bg
e-mail: sales@daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
събота | 09:00 - 18:00

Как да контролирате захранването на печката с първичен, вторичен и третичен въздух

Няма горене без кислород. Затова ако до горивната камера на вашата печка достъпът на пресен въздух е недостатъчен, горенето се влошава, коефициентът на полезно действие пада, ефективността намалява.

За да не се случва това, в модерните модели печки и камини вече се използва  първичен, вторичен и третичен въздух.

 Първичен е въздухът, който влиза отдолу през скарата и осигурява запалването и поддържането на горенето. Особено важен е при горене на въглища. 
Вторичен е този, който обикновено се засмуква отгоре – от отвори над стъклото. Той обтича като въздушна завеса стъклото и го пази от напластяване на сажди и катран. Ще го срещнете още като Airwash. За да не понижава студеният въздух, температурата в огнището, той се загрява, преминавайки през горивната камера. 
Третичният въздух активира изгарянето на газовете и твърдите частици, които се отделят при горенето. Под въздействието му пламъците се завихрят като вихрушка. С използването му се повишава ефективността и в околната среда се изхвърлят чисти газове. 

Как да контролирате трите типа въздушно захранване

Огънят не може да гори без кислород, но когато той е твърде много, горенето протича бурно и скъсява живота на печката. Затова се налага постоянен контрол на достъпа на въздух.
 
Първичният се управлява от отворите на вратата, отварянето и затварянето на скарите и/или пепелника.
Вторичният – чрез отворите върху вратата, над стъклото.
Третичният – от клапата на задната страна на уреда.
 Указанията за контрол на въздушното захранване са принципни. Регулирането му зависи не само от модела печка, но от мястото и разположението ѝ, от наличието на въздух в стаята, от качеството и характера на горивото и т. н. Затова усъвършенствайте контрола с практиката. Самият начин на горене ще ви подскаже как да реагирате във всеки конкретен случай.