Адрес:

Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Карта-GPS 
Работно време:

Телефони:

0889 91 93 23 - vivacom - Viber
0878 62 37 69 - vivacom
02 945 61 62 - vivacom
пон.- пет. | 09:00 - 18:00

Уеб контакт:

www.daricclima.bg
e-mail: sales@daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
събота | 09:00 - 18:00

Иновации в соларното отопление

Иновациите в сферата на отоплението и подгряването на БГВ със соларни системи са малки и далече от капиталните открития, но пък са постоянни. Извършват се по посока на усъвършенстване на отделните възли, повишаване ефективността и надеждността им, простотата на обслужване и улесняване на монтажа. Така потребителската им стойност нараства непрекъснато и соларните системи се превръщат в обичайна технология за осигуряване на БГВ и отопление.

 Колекторите

  • Плоските соларни колектори са най-познати, но и при тях се появяват новости, които подобряват ефективността им като цяло. Модерните селективни модели са мощни, надеждни и много тънки. При тях прегряването и парообразуването е предотвратено. Монтажът и обслужването са изключително опростени. 
  • При вакуумните колектори основният модул е съставен от две тръби една в друга с изтеглен въздух от пространството между тях. Селективното покритие се нанася върху външната повърхност на вътрешната тръба. На практика – вакуумно-тръбният колектор следи пасивно движението на слънцето и винаги има повърхност, върху която лъчите падат перпендикулярно. При плоските това се случва само в тесен времеви отрязък – по обяд. По-висока е и средногодишната ефективност поради способността им да реагират на разсеяните ултравиолетови и инфрачервени лъчи, преминаващи през облаците. 
  • Drainback системите – тук характерното е поведението на топлоносителя (вода). Той се самоизточва в нарочен резервоар, с което прекъсва работата на колектора и подаването на топлина. Помпа връща водата обратно в колектора при необходимост от подгряване на бойлера. 
  • Въздушни слънчеви колектори – в тях се загрява директно въздухът, който посредством вентилатори навлиза в топлообменника. 

Допълнителни възли, повишаващи ефективността на соларните инсталации

  • Разширителните съдове и бойлерите с вградени различни типове топлообменници действат като акумулатори за добитата топлинна енергия и позволяват максималното й оползотворяване, което пък повишава ефективността на системата. Често имат вградени електрически резервни нагреватели и/или серпентина за загряване от котел с конвенционално гориво. 
Те търпят непрекъсната модернизация, като вече се използват и така наречените „гъвкави резервоари“.
 
  • Помпите и помпените станции са важен елемент от соларните отоплителни системи. Те осигуряват максимално ефективна работа на цялата инсталация и пълноценното оползотворяване на добитата топлина. Все по-често захранването им е с енергия от фотосоларни клетки, което прави инсталацията напълно автономна. 

Флуиди, използвани за топлоносители

В някои от соларните системи за отопление се използва вода. Рискът в този случай е замръзването й през зимата, което може да доведе до сериозно увреждане на самите колектори. Без рискове водата се използва в drainback системите и моделите, в които има вградени защити от замръзване.
 
За топлоносител в слънчевите колектори е разработена специална течност – пропилен гликол. Етилен гликолът – автомобилният антифриз, е силно отровен и опасен за уплътненията на тръбопроводите. За разлика от него пропилен гликолът е безвреден, осигурява обмазване на циркулационната помпа, не уврежда гарнитурите и  уплътненията. Той се произвежда в различни варианти и според инструкциите на етикета се разрежда от ½:1 до 1:1 вода.
 
Различните системи соларни колектори имат различни изисквания към характеристиките на пропилен гликола. Най-важната от тях е горната температурна граница, при която кипи той в инсталациите под налягане. Тя достига до 177° C. Долната при някои продукти достига до -80° C.
 
Все по-често топлопреносните флуиди за соларните системи се произвеждат от възобновяеми суровини като царевицата. Био-гликолът е отличен топлоносител, химически стабилен, приложим в широки температурни граници, изключително щадящ за околната среда.
 

Контрол и управление на соларните системи

Високото ниво на ефективност на соларното отопление и подгряването на вода за битови нужди се дължи до голяма степен на прецизната автоматизация, контрол и управление на слънчевите системи. Като отчита минимум външната и зададена вътрешна температура, електрониката осигурява топлинен комфорт в помещенията, поддържа едновременно по няколко температурни зони.
 
Най-модерните контролери на водещите световни производители управляват централизирано всички термостати, датчици, зонови вентили и помпи. Към централния контролер са вързани системите за отопление или охлаждане, подгряване на битовата гореща вода и на басейна. Той следи налягането и количеството топлоносител, защитите от прегряване и от замръзване, модулирането на мощността, включването и изключването на различните съоръжения при хибридните системи на отопление. Възможностите за дистанционно управление и за архивиране на данните са стандартни опции.
 

Мястото на аналитичния софтуер в развитието на соларните системи

Може би ще се зачудите – защо темата за аналитичния софтуер е при темата за практическото приложение на соларните колектори. Значението му за оптималния избор на колекторите и окомплектоването им за всеки конкретен обект е неоценимо.

Той обединява и отчита тежестта на всички фактори като:

  •  максимално необходимата отоплителна мощност в месечен план;колко слънчева енергия е налична в региона и колко се оползотворява при конкретните условия – наклон, ориентация, засенване и т. н.;
  • какво количество топлинна енергия се осигурява и колко се спестява спрямо използвания до този момент енергоизточник;
  • сравнение между различните соларни системи спрямо индивидуалните изисквания на проекта и класирането им според потенциалната им ефективност и рентабилност и т. н. 
Има програми, които след въвеждане на данните за очакваното потребление на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода, реалните топлозагуби и особеностите на отопляемата зона, изготвят проект на инсталацията, включително необходимия размер и метраж тръби и арматурата. В някои от програмите, създавани в Америка и Европа има вградени данни за реалното слънцегреене и климатичните условия в различните региони.
 
Ако трябва да обобщим – с всяка иновация соларните системи за отопление и БГВ стават все по-ефективни и по-достъпни.