Адрес:
Централен офис:
гр. София кв. Враждебна ул.26 №4
Телефони:

0889 91 93 23 + Viber
02 945 61 62 - vivacom

Уеб контакт:
www.daricclima.bg
e-mail: daricclima@gmail.com
Skype: daricclima

Eнергийна ефективност при котлите на твърдо гориво

Защо е важна енергийната ефективност на котлите на твърдо гориво

Котлите на твърдо гориво осигуряват отоплението на значителна част от жителите на Европа и затова тяхната ефективност е с огромно занчение както за пестенето на енергиен ресурс, така и за опазването на природната среда по-чиста и здравословна. От друга страна всеки собственик на водогреен котел има интерес да осигурява топлинния комфорт в дома си с минимум разход на гориво.
                                             ЕФЕКТИВНОСТ 93%     Клас А+

                                                 
Затова на този проблем са посветени специални нормативни документи на Европейския съюз. Затягането на нормативната база оказва стимулиращо действие върху развитието на индустрията за производство на котли за отопление с твърдо гориво по посока повишаване на ефективността им.
Възможно ли е котелът на твърдо гориво да е високоефективен
Определено е възможно. Има разработени методи и технологии, чрез които дори котли на недървесна биомаса биха могли да попаднат в клас А++.
 
Много от моделите на пазара наистина успяват да достигнат и защитят енергийна ефективност за клас А – особено така наречените кондензни котли. При тях се оползотворява максимално топлината на водната пара в горивните газове, а това повишава чувствително ефективността на съоръжението. Технологията е добре позната от газовите отоплителни уреди и търси своето място при тези на твърдо гориво.
Повишаване на ефективността чрез допълнителна окомплектовка
Оборудването на котела на твърдо гориво с модерна система за контрол и автоматизация на горивния процес е допълнителен резерв за повишаване коефициента му на полезно действие. Комплектоването му със слънчеви колектори, които подават вече подгрята входяща вода, също ще осигури топлинен комфорт на много по-ниска цена от досегашната.
 
Ако желаете допълнителна информация, как да повишите ефективността на вашата отоплителна инсталация ние сме на Вашо разположение.